Govorno-jezički poremećaji

1.Usporeni razvoj govora– ova dijagnoza najčešće se postavlja kod djece čiji je govor još uvijek u razvoju (djeca u dobi do tri, četiri godine). Djeca razumiju govor svoje okoline, ali se služe rečenicama koje nisu primjerene hronološkoj dobi. Kad roditelji posumnjaju na bilo kakva zaostajanja u govoru trebali bi se odmah obratiti za pomoć logopedu.

2.Poremećaji izgovora ili artikulacijski poremećaji (dyslalia)-Ovisno o skupini glasova koja je zahvaćena poremećajem, neispravan izgovor glasova dijeli se u nekoliko skupina: sigmatizam, rotacizam,lambdacizam, kapacizam, gamacizam, tetacizam, deltacizam i etacizam. 

Postoje tri oblika neispravnog izgovora glasova:

  •   Omisija – izostavljanje glasova u riječi (npr. plavo-pavo, auto-ato…)

ovo je normalno za djecu do 3 godine, poslije toga ne bi se smjelo javljati 

  • Suspstitucija – zamjena nerazvijenog glasa drugim glasom (npr. ruka-juka,riba-viba…)

ovo je normalno za djecu do 4 godine, poslije toga ne bi se smjelo javljati

  • Distorzija – iskrivljeni izgovor nekog glasa.

3. Mucanje – Mucanje je lako prepoznatljivo zbog svojih specifičnih manifestacija, a to su: ponavljanje dijelova riječi ili rečenice, produžavanje glasova, zastoji u govoru, neadekvatne puze, ubacivanje različitih glasova, poštapalice, dulje trajanje govora. Između druge i treće godine života (intenzivni razvoj govora) može se javiti  fiziološko mucanje. Simptomatski u potpunosti nalikuje pravom mucanju, ali je važno naglasiti da je to prolazna faza koja u najvećem broju slučajeva, ne ostavlja nikakve posljedice na dječji govor.

4. Poremećaj čitanja i pisanja– Da bi dijete uspješno ovladalo  čitanjem ono  mora razviti neke sposobnosti i savladati određene vještine: mora poznavati do izvjesnog stupnja govorni jezik prije nego što počne čitati, kako bi moglo shvatiti poruku teksta; mora znati rastaviti riječi na sastavne dijelove, slogove i glasove; treba naučiti vezu između slova i glasa; treba savladati orijentaciju u prostoru i praćenje slijeva na desno i gore-dolje; treba naučiti da je pisana riječ znak za izgovorenu i da ima isto značenje; treba razumjeti pisanu poruku. Dijagnoza specifični poremećaj čitanja i pisanja  ne postavlja se  prije kraja drugog razreda.

5. Poremećaj glasa– Prvii najuočljiviji poremećaj fonacije je promuklost (dysphonia). Poremećaji fonacije mogu nastati zbog organskih promjena ali mogu biti i posljedica pogrešne uporabe glasa (funkcionalne disfonije). Uvijek moramo nastojati otkriti pravi uzrok promuklosti kako bismo pravilno provodili liječenje i rehabilitaciju