International Classroom Studies of Inclusive Practices

International Classroom Studies of Inclusive Practices.

Izdavači i recezenti:

– prof. dr. Sadeta Zečić,

– prof. dr. Selma Džemidžić Kristiansen,

– prof. dr. Selmir Hadžić,

– prof. dr. Irma Čehić