Razvoj slušanja i razumijevanja

Razvoj razumjevanja i slušanja kod djece

 Slušanje spada u psihofizičke odlike govora i bez ove aktivnosti nezamisliv je rad sa djecom . Slušanje, kao i auditivna percepcija, ima isti značaj  za saznanje stvarnosti i umni razvitak djeteta kao i gledanje ili vizuelna percepcija , kao dodir ili taktilna percepcija.

Slušanjem se vrši auditivna percepcija  i diskriminacija elemenata i njihovo razumjevanje. Slušanje i diskriminacija prethode artikulaciji glasova .U trećoj godini života  dijete je u stanju razlikovati sve glasove maternjeg jezika ,ali ih nije u stanju sve artikulirati.Djecu moramo naučiti da slušaju kako bi pažnja bila usmjerena na ono što radimo. Naučiti ih da slušaju i da shvataju ono što im se govori, da slušaju i čuju svoj govor, pa stoga tu aktivnost valja permanentno podsticati i razvijati.U govoru slušanje je fizički proces a diskriminacija je psihički proces. Ono što uho čujenerv sprovodi preko slušnih centara do kore velikog mozga (korteksa)-to je fiziološka faza slušanja.Zatim se u korteksu vrši diskriminacija  i stvara se pojam onoga što smo čuli.-psihološka faza slušanja.

Zaključno diskriminacija  glasova ,riječi i rečenica usvaja se prije artikulacije glasova ,izgovaranja riječi i rečenica.

Od rođenja do 3 mjeseca

 • Boji se jakih zvukova.
 • Utiša se ili smije kada mu se govori.
 • Izgleda da prepoznaje Vaš glas i smiri se ako plače.
 • Povećava ili smanjuje cuclanje kao odgovor na zvukove.

Od 4 – 6 mjeseci

 • Pokreće oči u smjeru odakle dolaze zvukovi.
 • Odgovora na promjene u tonu Vašeg glasa.
 • Primjećuje igračke koje proizvode zvukove.
 • Obraća pažnju kada čuje glazbu.

Od 7 mjeseci – 1 godine

 • Uživa u igrama skrivača lica iza dlanova.
 • Okreće se i gleda u smjeru odakle dolaze zvukovi.
 • Sluša kada mu se govori.
 • Prepoznaje riječi za obične predmete poput «šalica», «cipela», «sok»…
 • Počinje odgovarati na zahtjeve («Dođi ovamo», «Želiš li još?»)

Od 1 – 2 godine

 • Pokazuje na nekoliko dijelova tijela kada ga se upita.
 • Sluša jednostavne zapovijedi i razumije jednostavna pitanja (npr. «Kotrljaj loptu», «Poljubi bebu», «Gdje ti je cipela?»).
 • Sluša kratke priče, pjesmice i stihove.
 • Pokazuje slike u knjizi kada ih se imenuje.

Od 2 – 3 godine

 • Razumije razlike u značenju («idi – stani», «unutra – van», «veliko – malo», «gore – dolje»).
 • Sluša dvije zapovijedi za redom («Uzmi knjigu i stavi je na stol».).

Od 3 – 4 godine

 • Čuje Vas kada ga zovete iz druge sobe.
 • Sluša televiziju ili radio na istom stupnju glasnoće kao i ostali članovi obitelji.
 • Razumije jednostavna pitanja; tko, što, gdje, zašto.

Od 4 – 5 godina

 • Obraća pažnju na kratke priče i odgovara jednostavnim pitanjima o njima.
 • Čuje i razumije veći dio onoga što je rečeno kod kuće i u vrtiću.