Afazija I

Recezenti:
  • prof. dr. Muhamed Gavranović
  • prof. dr. Behlul Brestovci

Rukopis Afazija I obrađuje dio problematike afazije koji čini sadržaj predmeta studija Logopedijena brojnim fakultetima. Obrađeni sadržaji obuhvaćaju pojam, terminologiju, definicije, etiologiju, te fenemenologiju poremećaja koji je u logopediji i šire poznat pod terminom afazija. Tekst u uvodnom dijelu sadrži osnovne obavijesti o povijesnom razvoju spoznaja o afaziji te detaljne opise klasifikacija i najpoznatijih vrsta afazija. U rukopisu se opširno govori o verbalnom i neverbalnom ponašanju (komunikaciji) osoba s afazijom te o njihovim relacijama. Vrijedno je istaknuti da rukopis, pored toga što razrađuje mišljenja, istraživanja i spoznaje svjetskih autora, sadrži i rezultate autoričinih originalnih istraživanja spomenutih područja komunikacije osoba s afazijom. Na kraju materijala dat je prikaz jedanaest najpoznatijih testova koji se u svijetu primjenjuju u procesu istraživanja i dijagnosticiranja afazija…

Držim da će objavljivanje rukopisa potaći stručnjake na daljnja istraživanja problematike osoba s afazijom, koje inače nije dostatno istraživano.

… Ovakve knjige, a da je toliko potrebna, nema na našim prostorima…

Očigledno je da je knjigu (udžbenik) pisao dobar poznavalac afazija i nije se ograničio na suhoparan opis, nego je vrlo meritorno iznio rezultate vlastitih originalnih istraživanja, koje je korelirao sa podacima iz literature…

Cjelokupan tekst odlikuje se dinamičnošću u izlaganju aspekata afazije o kojima se raspravlja na vrlo didaktičan način…

Materija je po sadržaju i izlaganju posve savremena i zrači velikim iskustvom…

Ovako zamišljen i ostvareni opus predstavlja prvi udžbenik Afazija I na bosanskom jeziku i toplo preporučujem da se štampa, jer će studenti dobiti u ruke prikaz savremenih shvatanja afazija.