Nastavnik u inkluzivnom okruženju

Recezenti:

  • prof.dr. Adila Pašalić Kreso,
  • Prof dr Hašim Muminović i
  • Doc.dr. Ruža Tomić

 

Ova knjiga nastala je iz potrebe da se uradi jedan dugoočekivani i veoma potreban priručnik namjenjen nastavnicima koji rade ili se pripremaju da rade u inkluzivnim odjeljenjima. Uz osnovne teorijske postavke data je i jasna slika dodiplomskog obrazovanja nastavnika razredne nastave kao i srtučnjaka defektologa. Dobru i uspješnu kompenzaciju za to čine različiti oblici profesionalnog usavršavanja i razvoja što je ovdje jasno predstavljeno uz profiliranje poželjnih osobina i kompetencija inkluzivnog nastavnika.

Knjiga predstavlja dragocijen doprinos profesionalnoj uspješnosti sa što manje lutanja,odstupanja i grešaka. Sigurna sam da je objavljivanje ove knjige od neobične važnosti za sve one koji se susreću i bave inkluzijom.

Knjiga “Nastavnik u inkluzivnom okruženju” je prva ovog tipa i pokušava razriješiti brojne probleme, pitanja i dileme u vezi sa inkluzijom i inkluzivnim obrazovanjem na području Bosne i Hercegovine.

Knjiga predstavlja studiozno i vrlo zrelo djelo iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, stručno i naučno utemeljeno i metodološki koherentno struktuirano.

Svojim sadržajem predstavlja sintezu teorijskih razmišljanja, praktičnog djelovanja i kreativnisti u radu sa raznih nivoa. Poslužit će svim profesionalcima koji se bave odgojem i obrazovanjem: nastavnicima, pedagozima, psiholozima, specijalnim pedagozima, socijalnim radnicima, pravnicima, Ijekarima i svima koji se na bilo koji način bave inkluzijom, da upoznaju proces, mogućnosti i potrebe za njenu implementaciju, te da svaki sa svog aspekta djelovanja doprinese u implementaciji inkluzije u našoj zemlji. Preporučujem je stručnoj i ostaloj zainteresiranoj javnosti, uz pohvalu izdavaču i autorima za pravi izbor sadržaja.